Бу булимда даволаш факультетининг 203 (евро), 208 (узб), 212 (узб), 213 (узб), 218 (узб), 222 (узб), 225 (евро), 227 (евро) гурухлари, тиббий педагогика факультетининг 205 (евро), 207 (узб) гурухлари руйхатдан утказилган.