"Симуляцион ўқитиш" кафедрасида таълим жараёни "Клиник ремоделлаш" фани бўйича 1,3,4 курс талабалари учун оилавий шифокор фаолиятида муҳим бўлган амалий кўникмаларни назарий ва амалий жиҳатдан ўргатишга қаратилган. 

Ўқув курси давомида амалий кўникмалар симуляцион технологиялар яъни  фантом, муляж, манекен ҳамда симулятор роботлар ёрдамида ўргатилади.